COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Acasa

Despre institutie

Prezentare Generala

Obiective turistice

Datini si Obiceiuri

Transparenta decizionala

Informatii Publice

Alegeri 2024

Strategia Națională Anticorupție

Licitații masă lemnoasă

Proiecte

Juridic

Urbanism

situații de urgență

Taxe și impozite

Asistenta Sociala

A.P.I.A

Stare civila

deșeuri municipale

Plan de aparare al C.L.S.U. Poiana Stampei

harti si liste UAT-uri

P.U.G

Gazeta Comunei

Galerii Foto

Concursuri

Sugestii

Recesământul populației 2021

Contact

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)


Legislație

1. Constituția României - Click pentru detalii -> http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355

2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-215-2001.pdf

3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-188-1999.pdf

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-Lg.-7-2004.pdf

5. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-OUG.-21-2004.pdf

6. HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările și completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/02/21-HG.-341-2007.pdf

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/21-Lg.-544-2001.pdf

8. OG nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor - Click pentru detalii -> https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/21-OG-27-2002.pdf


HOROSCOP

INFO

Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal


Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00Program de audiențe, instituția prefectului - Județul Suceava:

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei