COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Acasa

Despre institutie

Prezentare Generala

Obiective turistice

Datini si Obiceiuri

Transparenta decizionala

Informatii Publice

Alegeri 2024

Strategia Națională Anticorupție

Licitații masă lemnoasă

Proiecte

Juridic

Urbanism

situații de urgență

Taxe și impozite

Asistenta Sociala

A.P.I.A

Stare civila

deșeuri municipale

Plan de aparare al C.L.S.U. Poiana Stampei

harti si liste UAT-uri

P.U.G

Gazeta Comunei

Galerii Foto

Concursuri

Sugestii

Recesământul populației 2021

Contact

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)


Anul 2024

Denumire obiectiv - Achizitie materiale didactice cabinet muzica in cadrul proiectului finantat de PNRRR "DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMNETE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMNUA POIANA STAMPEI"

→ Anunț de publicitate - Achiziție directă - Achiziție materiale didactice cabinet muzică

→ Declaratie privind beneficiarii reali

→ Contract de furnizare produse

→ Modele de formulare

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M1

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M2

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M3

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M4

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M5

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M6

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M7

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M8

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M9

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M10

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M11

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M12

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M13

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M14

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M15

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M16

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M17

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M18

→ FIȘA TEHNICĂ F.T. n.r -M19


Anul 2022

Denumire obiectiv - servicii de catering pentru Şcoala Gimnazială Comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava

→ Modele de formulare

→ Invitație de participare

→ Contract de achiziţie publică de servicii

→ Caiet de sarcini


→ Formular F4 - Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

→ Formular F5 - Fișele tehnice pentru echipamente

→ Plan - parte desenată

→ Clauze contractuale

→ Caiet de sarcini

→ Anunț achiziție directă


Denumire obiectiv - ȘANȚURI ȘI RIGOLE BETONATE, DRUM TĂTARU ȘI DRUM ANDRIENI, COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA

Formulare

Caiet de sarcini

Anunț achiziție directă


Denumire obiectiv - LUCRĂRI DE REPARAŢIE ȘI ÎNTREŢINERE AFERENT OBIECTIVULUI CASA DE CULTURĂ ÎN COMUNA POIANA STAMPEI

Formulare

Model de contract

Caiet de sarcini

Anunț achiziție directă

HOROSCOP

INFO

Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal


Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00Program de audiențe, instituția prefectului - Județul Suceava:

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei