PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Acasa

Despre institutie

Prezentare Generala

Obiective turistice

Datini si Obiceiuri

Transparenta decizionala

Informatii Publice

Strategia Națională Anticorupție

Licitații masă lemnoasă

Proiecte

Juridic

Urbanism

situații de urgență

Taxe și impozite

Asistenta Sociala

A.P.I.A

Stare civila

deșeuri municipale

Plan de aparare al C.L.S.U. Poiana Stampei

harti si liste UAT-uri

P.U.G

Gazeta Comunei

Galerii Foto

Concursuri

Sugestii

Recesământul populației 2021

Contact

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)


Anul 2022

Denumire obiectiv - servicii de catering pentru Şcoala Gimnazială Comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava

→ Modele de formulare

→ Invitație de participare

→ Contract de achiziţie publică de servicii

→ Caiet de sarcini


→ Formular F4 - Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

→ Formular F5 - Fișele tehnice pentru echipamente

→ Plan - parte desenată

→ Clauze contractuale

→ Caiet de sarcini

→ Anunț achiziție directă


Denumire obiectiv - ȘANȚURI ȘI RIGOLE BETONATE, DRUM TĂTARU ȘI DRUM ANDRIENI, COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA

Formulare

Caiet de sarcini

Anunț achiziție directă


Denumire obiectiv - LUCRĂRI DE REPARAŢIE ȘI ÎNTREŢINERE AFERENT OBIECTIVULUI CASA DE CULTURĂ ÎN COMUNA POIANA STAMPEI

Formulare

Model de contract

Caiet de sarcini

Anunț achiziție directă


Anul 2021

Denumire obiectiv - Refacere drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, judetul Suceava

Caiet de sarcini

Invitaţie de participare la atribuirea prin achiziţie directa a contractului de lucrări pentru obiectivul "refacere drumuri comunale în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava" - Invitatie de participare.pdf, modele formulare.doc


(PTH) Proiect - „Modernizare sistem de iluminat public în Comuna Poiana Stampei,Judetul Suceava”

Caiet de sarcini

Invitaţie de participare la atribuirea prin achiziţie directa a contractului de lucrări pentru obiectivul “Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava” - Invitatie de participare.pdf, modele formulare.doc


Achiziție directă - Pod peste râul Dorna la Podu Coşnei în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava - invitatie de participare.pdf, modele formulare.doc


Anul 2019

Achiziție directă - Reabilitare pod din beton - Chipereni, in Comuna Poiana Stampei, Jud. Suceava - invitatie de participare.pdf, modele formulare.doc

Achiziție directă - Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Poiana Stampei - Click pentru detalii

Anunț privind licitația intermediară pentru vânzarea de lemn fasonat și lista de loturi - Click pentru detalii

Invitație de participare la atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări pentru obiectivul "REABILITARE APARTAMENT DE LA ETAJUL SEDIULUI PRIMARIEI POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA"  - Cod CPV 45453000-7 - Click pentru detalii

Anul 2018

Listă dotări și fișe tehnice -Înființare Grădiniță cu program prelungit în Comuna Poiana Stampei, Jud. Suceava- Click pentru detalii

Invitație de participare la atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări pentru obiectivul "amenajare parc în centru comunei Poiana Stampei, Jud. Suceava"  - Cod CPV 5453000-7 - Click pentru detalii

Invitație de participare la atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări pentru obiectivul "amenajări exterioare la sediul Primăriei Poiana Stampei" din comuna Poiana Stampei, Jud.Suceava - Cod CPV 45111291-4 - Click pentru detalii

Invitație de participare - Servicii de exploatare forestieră - Cod CPV 77211100-3 - Click pentru detalii

Anul 2017

Invitație de participare - Servicii de exploatare forestieră - Cod CPV 77211100-3 - Click pentru detalii

Invitație de participare pentru atribuirea prin achiziție directã a contractului de lucrări:”alimentare cu energie electrica căsuţe, terase si lămpi din curtea Casei de Cultura din comuna Poiana Stampei Judeţ Suceava” - Click pentru detalii, Click pentru a descarca formularele aferente

 

Invitație de participare pentru atribuirea prin achiziție directã a contractului de lucrări:”alimentare de rezervă cu energie electrică a sediului Primăriei Poiana Stampei, Jud. Suceava, de la generatorul Casei de Cultură din Comuna Poiana Stampei” - Click pentru detalii, Click pentru a descărca formularele aferente

 

Invitație de participare pentru atribuirea prin achiziție directã a contractului de lucrări:”alimentare cu energie electrică Stație de epurare în Comuna Poiana Stampei, Jud. Suceava” - Click pentru detalii , Click pentru a descarca formularele aferente

 

Anul 2016

Invitație de participare pentru atribuirea prin achiziție directã a contractului de servicii privind "Execuţie lucrãri de amenajare teren de fotbal cu gazon sintetic" , CPV 45212221- Lucrãri de construcţii de structuri pentru terenuri de sport; CPV 39293400-6 Gazon artificial (Rev. 2) - Click aici pentru detalii


Invitație de participare pentru atribuirea prin achiziție directã a contractului de servicii privind "execuţie reþea electricã în sat Cãsoi, zona Plaiul Bargãului, în comuna Poiana Stampei, judeþul Suceava", CPV 45231400-9 Lucrãri de construcţii linii electrice. Obiectul achiziţiei constã în extinderea reţelei electrice în comuna Poiana Stampei, sat Cãsoi, zona Plaiul Bargãului, judeţul Suceava" - Click aici pentru detalii

 

Invitație de participare şi caietul de sarcini pentru atribuirea prin achiziție directã a contractului de servicii privind "Achiziţia serviciului de dirigenţie de şantier pentru lucrãrile de execuţie "Modernizare drum Dornişoara km 12 + 100 - 13 + 490 în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava." -  Click aici pentru detalii.

 

Invitație de participare în vederea atribuirii contractului de achiziție publicã de "Proiectare si execuþie reþea electricã 0,4 KV zona Donisã" în comuna Poiana Stampei, judeþul Suceava - Click aici pentru detalii.

 

Invitație de participare în vederea atribuirii contractului de achiziție publicã de servicii de elaborare și eliberare certificate de performanțã energeticã (CPV 71314300-5-Servicii de consultanțã în eficiențã energeticã, Rev.2) - Click aici pentru mai multe detalii.


Invitație de participare în vederea atribuirii contractului de achiziție publicã de servicii de arhivare a documentelor din cadrul Primãriei comunei Poiana Stampei - Click aici pentru mai multe detalii.

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE privind lucrãri de "Achiziție și montaj corpuri de iluminat stradal" în sat. Dornișoara, Comuna Poiana Stampei, Jud. Suceava - Click aici pentru a descarca documentația necesare


DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE privind lucrãri de execuție „construire trotuar” Comuna Poiana Stampei, Jud. Suceava - Click aici pentru a descarca documentația necesara 

 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de achiziție publicã - ACHIZIȚIE DIRECTÃ pentru atribuirea contractului de achiziție publicã SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER - Click aici pentru a descarca documentația

HOROSCOP

INFO

Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal


Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00Program de audiențe, instituția prefectului - Județul Suceava:

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei - Webmaster: IF Luca