COMUNA POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Acasa

Despre institutie

Prezentare Generala

Obiective turistice

Datini si Obiceiuri

Transparenta decizionala

Informatii Publice

Alegeri 2024

Strategia Națională Anticorupție

Licitații masă lemnoasă

Proiecte

Juridic

Urbanism

situații de urgență

Taxe și impozite

Asistenta Sociala

A.P.I.A

Stare civila

deșeuri municipale

Plan de aparare al C.L.S.U. Poiana Stampei

harti si liste UAT-uri

P.U.G

Gazeta Comunei

Galerii Foto

Concursuri

Sugestii

Recesământul populației 2021

Contact

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)


Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul E-Educație în Comuna Poiana Stampei, județul Suceava

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul E-Educație în Comuna Poiana Stampei, județul Suceava”

In luna iulie 2021 COMUNA POIANA STAMPEI a semnat Contractul de finantare nr. 144/233t/07.07.2021 cu Autoritatea pentru Digitalizarea României , în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii TIC în domeniul e-educaţie, în unităţile de învăţământ din Comuna Poiana Stampei, judetul Suceava”, cod MySMIS 145301, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat de către Comuna Poiana Stampei și are o valoare totală de 689.821,69 lei, din care 571.067,25 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale.

Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioadă de 7 luni, în intervalul 01.08.2021 - 31.03.2022.

Obiectivul general al proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Poiana Stampei” îl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unităților de învățământ de pe raza Comunei Poiana Stampei, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice.

• Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obiectivul specific 1 va viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice în mediu on-line astfel încât sa se asigure în bune conditii desfasurarea activitatilor didactice. Obiectivul specific 1 este reprezentat de achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/ dispozitive electronice. Achizitia include cheltuieli atat cu achizitia de active fixe corporale -altele decât terenuri si imobile-, cat si cheltuielile cu achizitia de bunuri si materiale de natura obiectelor de inventar.

2. Obiectivul specific 2 este reprezentat de eficienta si eficacitate prin asigurarea unor solutii de management adecvate atat in ceea ce priveste implementarea proiectului cat si a asigurarii sustenabilitatii investitiei.

• Rezultatele prevăzute prin proiect sunt următoarele:

Rezultatele proiectului vor fi atinse prin indeplinirea obiectivelor generale si specifice.

1. Obiectivul specific 1 (ce vizeaza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice în mediu on-line astfel încât sa se asigure în bune conditii desfasurarea activitatilor didactice în anul scolar 2020-2021) va avea ca rezultat achizitionarea urmatoarelor:

1. Laptop - 750 eur 28,00 buc

2. Sistem all in one - 510 eur 6,00 buc

3. camera web - 100 eur 14,00 buc

4. camera web conferinta - 500 eur 14,00 buc

5. Proiector - 500 eur 14,00 buc

6. ecran proiectie-perete - 200 eur 14,00 buc

7. tabla interactiva - 2000 eur 14,00 buc

8. tablete pentru uz scolar - 250 eur 159,00 buc (cu abonament inclus pentru 24 de luni)

9. Router wireless - 150 eur 1,00 buc

10. Sistem management 1 euro / 6 luni / 264 dispozitive - 1584,00 buc

2. Obiectivul specific 2 va fi caracterizat de urmatoarele rezultate:

Servicii contractate:

- servicii de consultanta pentru elaborarea tuturor documenta?iilor necesare depunerii proiectului

- servicii de consultanta pentru managementul proiectului

- servicii de informare si publicitate

- servicii de auditare finala proiect

Se anticipeaza ca, in acest fel, Obiectivul specific 2 si inclusiv obiectivul general al proiectului vor fi atinse fara probleme de natura financiara sau tehnica, cu respectarea reglementarilor programului de finantare

Grupul tinta este reprezentat de elevii si cadrele didactice din înva?amântul preuniversitar din urmatoarele unitati de invatamant din comuna Poiana Stampei:

1. SCOALA PRIMARA DORNISOARA

2. Scoala cu clasele I-VIII Poiana Stampei (Corp A, Corp B, Corp C, Vestiare Baza Sportiva)

De asemenea, se are în vedere si dotarea claselor si a laboratoarelor din unitatile de învatamânt preuniversitar mentionate mai sus cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line:

• 140 de elevi ai Scolii Gimanziale din Poiana Stampei care participa la invatamantul simultan, in 9 clase si 1 laborator de informatica, 1 laborator de fizica-chimie, 1 cabinet fizica, 1 cabinet chimie, 1 sala de lectura si 1 biblioteca. Cadrele didactice : profesorii si invatatorii care vor sustine orele on line in cele 9 clase de curs, in Scoala Gimnaziala din Comuna Poiana Stampei, beneficiari ai achizitiilor de echipamente si dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line.

• 19 elevi ai SCOLII PRIMARE DORNISOARA care participa la invatamantul simultan, in 5 clase. Cadrele didactice: profesorii si invatatorii care vor sustine orele on line in cele 5 clase de curs, in SCOALA PRIMARA DORNISOARA, Comuna Poiana Stampei, beneficiari ai achizitiilor de echipamente si dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Competitivi împreună!

• Date de Contact

COMUNA POIANA STAMPEI
nr. 228, județul Suceava, România
Tel. 0230.575.177, fax 0230.575.177

HOROSCOP

INFO

Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal


Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00Program de audiențe, instituția prefectului - Județul Suceava:

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei