REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA”, Cod SMIS: 121903

Finalizare proiect „REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA”, Cod SMIS: 121903

COMUNA POIANA STAMPEI, cu sediul în Localitatea Poiana Stampei, Strada Principala nr. 228, Judetul Suceava, cod postal 727430, a semnat in luna martie 2019 Contractul de finanțare nr. 4113 / 27.03.2019 pentru proiectul cu titlul „REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA” Cod SMIS: 121903, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10. Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Valoarea totală a proiectului este de 6.949.404,46 lei, din care finantarea nerambursabilă este in suma de 6.271.259,97 lei. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei oferte educationale de buna calitate la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului obligatoriu in Comuna Poiana Stampei. Obiectivul proiectului s-a bazat pe imbunatatirea infrastructurii de educatie la nivelul comunei Poiana Stampei si implicit a procesului educational, prin crearea, extinderea, reabilitarea si modernizarea de noi spatii necesarii derularii activitatii educationale in cadrul scolii gimnaziale Poiana Stampei. In subsidiar, s-a urmarit cresterea ofertei educationale prin oferirea unor metode moderne de invatare si prin prestarea unor activitati extracurriculare, in procesul acesta fiind implicati atat elevii cat si profesorii si membrii comunitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Imbunatatirea si extinderea infrastructurii educationale.
  Prin proiect s-a urmarit amenajarea structurii existente a Scolii generale prin amenajarea si dotarea spatiilor existente, cresterea performantei energetice a cladirii, imbunatatirea conditiilor de derulare a activitatilor curriculare si sporirea confortului elevilor. Infrastructura scolii cunoaste o extindere atat pentru crearea unor facilitati noi (sala de mese, biblioteca, laboratoare) cat si pentru asigurarea confortului elevilor (spatii incalzite corespunzator, toalete civilizate, utilitati pentru persoanele cu dizabilitati). Deasemenea s-a amenajat corespunzator terenul de sport si s-a construit un nou corp de cladire in care se vor derula activitati curriculare si extracurriculare. S-a avut in vedere faptul ca infrastructura sa satisfaca atat cerintele invatamantului obligatoriu (clasa pregatitoare si cele 8 clase obligatorii) precum si cele ce tin de invatamantul complementar ce rezulta din implementarea programelor „Scoala dupa scoala” si „A doua sansa”.
 • Organizarea procesului educational adecvat pentru invatamantul obligatoriu
  Imbunatatirea infrastructurii si dotarile achizitionate vor duce la cresterea gradului de implicare a populatiei la invatamantul prescolar si gimnazial si va implica un nou sistem de organizare.
 • Organizarea unor programe complementare invatamantului obligatoriu
  Noua infrastructura va permite organizarea programelor „Scoala dupa scoala” si „A doua sansa”.

Rezultatele proiectului:

 • Reabilitarea, modernizarea si extinderea scolii existente, realizarea unui nou corp de cladire pentru derulare activitati (ateliere scolare) si alte functiuni si reabilitarea terenului de sport pentru elevi si a vestiarului aferent
 • Numarul salilor de clasa reabilitate: 9; Numarul salilor de practica nou construite: 2: Numarul total de participanti la procesul educational, dupa implementarea proiectului: 185 elevi;
 • Numarul de elevi participanti la programul "Scoala dupa scoala" dupa implementarea proiectului: 30; Numarul de elevi participanti la programul "A doua sansa" dupa implementarea proiectului: 15.

Proiectul va avea un impact major asupra diminuarii abandonului scolar si a repetentiei in randul elevilor

Perioada de implementare a proiectului a fost de 52 luni, respectiv între data 22.02.2018 și data 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor

„Proiectul respecta principiile egalitatii de sanse si dezvoltare durabila prin urmatoarele masuri implementate:

Egalitate de sanse

Cu privire la egalitatea de gen, in etapele de dezvoltare si implementare a proiectului,au fost luate în considerare acele politici si practici ce deriva din obligatile si recomandarile legislative, chiar daca domeniul in care se vor derula activitatile specifice ale lui nu este inclus intr-un domeniu in care inegalitatile sa se manifeste pregnant, astfel:

 • In etapa de elaborare a proiectului, au fost consultate atat femeile cat si barbatii in aceeasi masura, iar prin proiect au fost introduse solutii tehnice de natura a satisface ambele sexe (ex. ateliere de lucru manual, grupuri sanitare, vestiare, organizate pe sexe)
 • In etapa de selectie si angajare a personalului, de constituire a programelor extracurriculare, beneficiarul a promovat principiul egalitatii de gen
 • In etapa de derulare a procesului de atribuire a contractelor de achizitii, ambele genuri s-au bucurat de sanse egale

In perioada de elaborare a proiectului au fost avute in vedere nevoile specifice ale membrilor grupurilor tinta (profesori si elevi), fiind propusa o infrastructura moderna si usor de accesat, cu inserarea unor masuri specifice nediscriminatorii:

 • dotare cu tableta tip Ipad Air si un Vocalizer pentru NVDA utilizate de persoanele cu deficiente de vedere,
 • amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati,
 • implicarea persoanelor varstnice sau cu dizabilitati in calitate de angajati/voluntari care sa ii invete pe copii meseriile de tamplari/dulgheri(baieti) sau croitorese

In perioada de atribuire a contractelor si de executie a proiectului, s-a respectat tratamentul egal si nediscrimatoriu al ofertantilor prin stabilirea unor criterii de calificare si evaluare a ofertelor corecte.

Dezvoltare durabila
→ Au fost utilizate materiale ecologice (ex. lemn pentru fatade, pluta pentru izolarea planseului)

Prin proiect au fost prevazute masuri de colectare selectiva a deseurilor in vederea reciclarii componentelor pe categoriile selectate. S-a amenajat in curtea scolii, o platforma pavata pentru asezarea platformei de colectare a deseurilor in mod selectiv in cosuri de gunoi speciale achizitionate prin proiect. Primaria Comunei Poiana Stampei are incheiat un contract cu o societate care recicleaza deseurile.

Prin proiect s-au realizat lucrari de amenajari exterioare pentru protectia mediului inconjurator, astfel s-au amenajat 10 locuri de parcare verzi pe platforma carosabila. S-a plantat gazon in spatiile care nu vor fi ocupate cu alei pietonale sau carosabile, s-au plantat arbori, arbusti si flori pentru protectia mediului inconjurator.

Prin realizarea lucrarilor de interventie privind cresterea performantei energetice a cladirii scolii gimnaziale se obtine:
→ O reducere a consumurilor de energie totale de la 350.40 kWh/m2.an la 122.60 kWh/m2.an;
→ O reducere a consumurilor de energie pentru incalzirea spatiilor de la 307.70 kWh/m2.an la 82.30 kWh/m2.an;
→ O reducere anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 de 2773.82 kg CO2/an.

Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea consumului de energie termica printru incalzirea spatiilor cu 73.25%.”


Date de contact beneficiar
COMUNA POIANA STAMPEI, telefon 0230575177, E-mail: poiana_stampei@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.